pojat_cycleVeetikivillapojatpuolapuilla_cycleLunarenkailla_cyclesininenparkour_cycletytot_cycleChristinajaMikaelCycleLillikärrynpyörä
Slogan

 

Franchise – barngym

Vi vill bli en av de största aktörer i hälsobefrämjande barnmotion. Barnen behöver oss! Vårt mål är att hitta tiotals företagare i Sverige och få vårt varumärke tydligt uppmärksamhet i de kommande åren. Nu letar vi franchisetagare som vill göra detta tillsammans med oss!

Vi söker företagare med liknande värderingar som vi själva har. Vi vill hitta samarbetsvilliga och entusiastiska personer till vårt team. Gymi är medlem i Svensk Franchise: www.svenskfranchise.se

Som nytt har vi Gymi Furniture -möbler till förfogandet. Gymi -företagare har också möjlighet att bli återförsäljare av Gymi Furniture för hem, daghem, skolor mm.

Vill Du bli Franchisetagare?

  • Du är en positiv och organiserad person som brinner för att bli företagare för en innovativ kedja
  • Du har en utbildning inom till exempel pedagogik, idrott eller affärsverksamhet och erfarenhet av att leda barngrupper
  • Du har baskunskaper om affärsverksamhet och trivs med barn och ungdomar

Vad erbjuder franchisekedjan åt företagaren?

  • Vi erbjuder en startutbildning som ger kunskap om affärsverksamhetens olika delområden samt Gymis produkter d.v.s. passens innehåll, men också tilläggsutbildning.
  • Vi garanterar företagaren ensamrätt på hans/hennes geografiska område
  • Vi sköter kedjans marknadsföring
  • Vi erbjuder företagaren ett gemensamt CRM-system (system för kundrelationer) och hemsidor
  • Vi konsulterar företagaren under verksamhetens olika skeden

Vad ingår i paketet då Du blir franchisetagare för Gymi?

Lokaliteter, namn, logo, hemsida, val av tekniska hjälpmedel och programvara, ekonomi, riskbedömning, inredning och underhåll är exempel på sådant som måste vara under kontroll då man tänker bli företagare inom branschen. Då salen har öppnat står marknadsföring och administration i tur samtidigt som oron över att man är ensam med alla utmaningar kan komma krypande. Som Gymi-företagare behöver Du inte börja från noll utan konceptet är genomtänkt och testat. Vi hjälper till under hela uppbyggnadsskedet och vi erbjuder alla verktyg med vars hjälp en health club för barn och ungdomar kan skötas på bästa sätt. Dessutom lär vi företagaren ett helt nytt koncept och lär ut allt om de unika motionspassen.

Allt detta blir knappast dyrare än om Du skötte allt själv, men med vår hjälp sparar Du hundratals arbetstimmar. Dessutom får Du ta del av ett fint varumärke samt fungerande produkter, och det finns alltid någon Du kan vända Dig till.

Marknadsundersökning

Vi gör en noggrann analys av marknadsundersökningen, gör en bedömning om ett bra läge och vilka andra faktorer som bör beaktas. Vi hjälper också till att hitta lämpliga lokaliteter.

Kalkyler

Vi uppgör tillsammans med Dig en ekonomisk kalkyl. Vi gör tillsammans en lönsamhetsbedömning och finansieringskalkyl. Dessutom uppgör vi budgeten för det första verksamhetsåret. Vi erbjuder hjälp även i andra ekonomiska frågor.

Ombyggnad, renovering och inredning

Om lokaliteterna kräver renovering eller ombyggnad konsulterar vi Dig. Vi planerar salens inredning utgående från säkerhets- och trygghetsfaktorer och vi hjälper till att beställa de rätta redskapen. Inredningsplanen uppgörs så att den stöder motionpassens innehåll. Vi har de nya Gymi Furniture -redskap till förfogande.

Marknadsföring

Vi producerar färdigt marknadsföringsmaterial för franchisetagaren och vi ger råd om hur en fungerande och nyttig marknadsföringsplan uppgörs och genomförs. Hemsidorna blir färdiga för dig att bara uppdatera för din del.

Utbildning och IT-system

Vi lär ut konceptets principer för verksamheten, passens innehåll samt hur vårt befintliga CRM-system används. Vi ger även råd i fråga om försäljning, ekonomi, marknadsföring, administration och underhåll av salen.

Uppföljning och stödfunktioner

Vår verksamhet utvecklas hela tiden. Nya produkter testas för kedjan, varefter vi utbildar företagarna. Tillsammans ser vi till att möjliga problem kan lösas. Gymi är en varmhjärtad sammanslutning. Genom att stöda och uppmuntra varandra tar vi ytterligare ett kliv uppåt. Framgången och den glädje motion ger är gemensam.

Vad förväntar vi av dig?

Vi vill hitta samarbetsvilliga och entusiastiska personer som vill jobba med barn och ungdomar och förverkliga det  Gymi-konceptet. För att kunna starta som företagare måste du kunna investera ca 400 000 – 500 000 SEK plus rörelsekapital. Vid behov hjälper vi dig i att hitta de bästa sätt att finansiera.

Intresserar det Dig att grunda ett gym för barn?
Ta då kontakt per e-post eller telefon: christina@gymi.fi eller +358 45 324 5888.

 

 

© Gymi 2013