Veeti_istuu_800CycleJami_istuu_800Cycle_81A0355_81A0471_81A9779Rebeccakonttaa_800Cycle_81A0090_81A0130_81A0282Hillapuu_800CycleHillajaJollasangyssa_800Cycle

Gymi Furniture – funktionella möbler för barn

Gymi bildades i Finland 2008 av Christina Nurmi och Oona Kivelä. Verksamheten startades med Gymi – ett gym särskild utvecklade för barn. Nu drivs Gymi av Nurmi Familjen. Då det var många barn som ville fortsätta gympa hemma efter passet, började Christina fundera på möbler som skulle göra detta möjligt. Det är åndå ganska få mammor och pappor som vill ha fula gympagrejer hemma. Men fina funktionella möbler skulle kunna fungera! Christina, huvuddesignern av Gymi Furniture möbelserien, ville hämta den naturliga rörelsen till hemmet, skolan och daghem – till dem platserna barnen  tillbringar mest tid under dagen. Möbelserien Gymi Furniture, som följer den skandinaviska formtraditionen med enkelt formspråk och ljusa träslag, lanserades i Finland 2015.

Barnen behöver inte sitta stilla och tysta. De skall få röra på sig och leka. Gymi Furniture möbler uppmuntrar till aktiviteter, rörelse och träning av nya motoriska kunskap. Samtidigt som möblerna är funktionella och praktiska är de också vackra, hållbara och tidlösa. De växer med barnet och formas enligt användarens förändrade behov.

Barn behöver klättra, falla, snubbla, springa och rulla. Det är genom den fysiska leken som de lär sig att hitta sina egna gränser och lär känna sina kroppar. Rörelse har också en stor effekt på kognitiv inlärning. Gymi Furniture skapar en miljö som lockar och stimulerar barnen att lämna alla dataskärmar och vilja leka med hela kroppen. Gå balansgång, hänga upp och ned eller bygga ett fort. Nu blir det lättare att möblera för lek och naturlig rörelse. Gymi Furniture är möbler som hela tiden kan förändras och enkelt fästas ihop på olika sätt för att locka till nya rörliga lekar. Det går också att sitta en stund stilla vid bordet (planka) – men förståss inte på stolar utan i naturliga sittpositioner som utvecklar ens rörlighet på samma.

Möbelserien håller för många barnkullar och kan växa i kapp med barnen samt förändras allteftersom. En planka blir ett skrivbord eller en rutschbana, en box blir en stol eller ett bord, barrholmen blir en klädstång, utdragbara våningssängen blir två enkel-sängar och så vidare. Också vuxna kan leka och träna med!

Huvuddesignern Christina Nurmi har jobbat med gymnastik och motion i över 20 år. Hon vill nu möblera för lek och rörelse i varje barns hem, skola och daghem. ”Barnen står mitt hjärta nära, och jag har redan länge passionerat arbetat för barns och ungas välmående. Sedan 2008 har jag drivit Gymi, en health club för barn och unga som jag också grundat. Där har jag fått guida barn till den fina världen av motion och hälsa.”

Människan har fjärmat sig från de naturliga sätten att röra på sig och som får en att må bra. Barnet rör sig naturligt och lär sig färdigheter om man låter det röra på sig, prova på, springa, hoppa, balansera, klättra, hänga, svinga och genom att övningar repeteras. Vår uppgift som vuxna är att skapa miljöer där en aktiv livsstil är möjlig. Jag vill skapa denna miljö i daghem och skolor – även i hemmet. Gymi Furniture är en funktionell möbelkollektion med vars hjälp den naturliga leken och rörelsen kan fortsätta hemma även efter ledda idrottspass eller som kan användas i skolorna och daghem för att skapa moderna inlärningsmiljöer för funktionell undervisning i skolan. Jag vill att möblerna skall hålla länge, därför tillverkas de i äkta trä”, säger Christina Nurmi, Gymis grundare och Gymi Furnitures huvudformgivare.

Christina är också känd som träningsinstruktör för barn i finska tv-programmet Pikku Kakkonen samt som gymnastik-coach i Finland.

”Berättelsen om Gymi Furniture började i våra egna Gymi-salar. Det kändes som om det inte fanns tillräckligt bra redskap med tanke på funktion och kvalitet. Dessutom märkte vi att kunderna ville ha än det ena och än det andra redskapet hemma hos sig, och barnen lekte Gymi hemma. Det var dags att göra något åt saken. Dessa möbler behövs ju mest där barnen är den största delen av tiden, d.v.s. hemma, i skolorna, daghem och andra publika platser. Naturlig lek och rörelse behöver vi varje dag!”

Gymi Furniture gjordes för att motivera barn till naturlig rörelse och lära sig motoriska färdigheter – för att göra vardagen mera aktiv. Vi ville att de nya möblerna skulle vara trygga, hållbara, praktiska men också vackra. Gymi Furniture består för tillfället av en säng, en våningssäng, en loftsäng boxar i olika storlekar, holmar, stegar, ribbstolar och plankor.

Som motreaktion mot slit-och-släng-samhället blev möbelserien med ett rent och enkelt formspråk sådan som passar i varje hem men också offentliga platser och som går från generation till generation. Möblerna är så klart gjorda av träd.

Titta på Gymi Furniture –VIDEO.


Möblerna aktiverar barnet – sängen är en plats för vila

Gymi Furniture aktiverar vardagen. Genom att kombinera möblerna hemma hos sig, får man redskap som fungerar i barnens lekar men också för ungdomarna som vill träna hemma. Samtidigt fungerar möblerna som säng, bord, pall och klädräcke. Möblerna är tillverkade i Finland och enligt EU-standarder. De är tillverkade i äkta trä vilket som ett naturligt material tillför värme i inredningen.

Gymi Furniture möjliggör naturlig rörelse och träning i det egna hemmet, ja t.o.m. i ens eget rum. Då barnet rör sig på ribbstolen, plankan eller hänger i holmen blir rörelsen automatisk och både armar och ben får jobba. Man kan gå björngång eller kräftgång eller som en apa, hoppa upp på händer eller klättra upp och ned. Övningar på plankan eller på den ännu smalare holmen utvecklar balansen och kroppskontrollen. En god motorik minskar risken för olyckor. Då barnet rör på sig lär det sig att lita på sin egen förmåga vilket gör att både självsäkerheten och självkänslan växer. Det är klart att ju mer man rör på sig desto bättre blir koncentrationsförmågan och de kognitiva färdigheterna utvecklas. Förutom att barnen har glädje av möblerna kan också de vuxna leka och träna på dem.

Titta på VIDEO.


Hur fungerar Gymi Furniture barnmöblerna?

Gymi Furniture lever tillsammans med dig under livets olika skeden. De kan formas enligt ens förändrade behov och man kan småningom skaffa flera delar av serien. Sängen är utdragbar vilket gör att den kan följa med från barndom till ungdom. Med hjälp av en tilläggssäng blir den en våningssäng, då familjen växer. Med hjälp av boxar, plankor, stegar och holmar kan man på samma sätt som med lego bygga gymnastikbanor, tränings- och lekplatser för barn i olika åldrar.

Möbelkollektionens huvudelement är sängen, boxen, plankan, holmen, stegen och ribbstolen. Genom att kombinera dessa element, kan man skapa fungerande möbler som behövs i vardagen men samtidigt skapar man även en plats för aktivitet. Holmarna kan bilda ett räck eller en barr, plankan fungerar som bom, bänk, rutschkana, skrivbord eller som ett parkour-räcke. Plankorna, stegarna och holmarna fästs i ribbstolen, sängen eller i en box, och på det sättet skapar man olika användningsområden. Då man i sitt eget rum har ett räck, en barr av två parallella holmar, en bom och ett parkour-räcke, då är det bara den egna fantasin som sätter gränserna, och allt är möjligt!

VIDEOLTA näet, kuinka osia kootaan kiinni toisiinsa.


Barnets säng och bord

Gymi Furniture ersätter de traditionella barnmöblerna. Den utdragbara sängen, som också kan bli en våningssäng, innehåller två ribbstolar. Då man fäster plankan å ena sidan i sängens ribbstol och å andra sidan i en box får man en bordsskiva där skoleleven kan göra sina läxor i en naturlig ställning t.ex. sittande i huk eller på knä, eller på en gymboll eller stående på ett balansbräde. Boxarna kan man stapla på varandra vilket gör att man får höjd på en planka eller holme som löper mellan en säng och staplade boxar. Holmen kan då användas som ett räck att hänga i eller som klädräcke.

Gymi Furniture ribbstolsäng vann den publikröstningen i Årets Sport Produkt 2016 -tävlingen i Finland.

Produktuppgifterna finns i nätbutiken Gymi Shop. Välkommen!


En möbel för det offentliga rummet

Tack vare hållbarheten och mångsidigheten fungerar Gymi Furniture utmärkt även i offentliga utrymmen. För skolor, förskolor, daghem och andra offentliga rum finns möblerna även i större modeller, vilka inte finns i nätbutiken. Då Gymi Furniture även passar som redskap inom idrotten, kan de naturligtvis även användas i gym och i idrottshallar t.ex. inom föreningar och företag, men varför inte även på kontoret för att uppmuntra till rörelse under arbetsdagen.

I skolan eller daghemmet passar Gymi Furniture möblerna så väl i klassrummet som i aulan eller gympasalen. Möblerna gör funktionell undervisning möjligt på en helt ny nivå. Möblerna kan lätt flyttas och sättas på ett nytt sätt för att skapa ny ordning i klassrummet eller bygga en balans- eller parkourbana. Ett litet motionspass går snabbt att ordnas under lektionen. Gymi Furniture gör så väl ledad motion som naturlig lek möjligt.  Motion och rörelse hjälper till att skapa arbetsro i klassrummet, hjälper i att koncentrera sig och lära sig bättre. Möblerna kan användas också i eftisverksamhet. De har testats med så väl flickor som pojkar i olika åldrar, och de får barnen som annars skulle vara inaktiva röra på sig mera. Sittpositionerna vid ”bordet” (=plankan) är naturliga och utvecklar rörlighet hos barnen.

Här på VIDEON ser du hur man till exempel kan använda Gymi Furniture möbler tillsammans med våra mjuka redskap och räck som också passar till de nya inlärningsmiljöerna.

Här på VIDEON ser du hur vuxna kan använda möblerna på kontoret.

Vi erbjuder också TAITOO® -utbildningar för skolor och daghem. Utbildningsdagar passar alla som jobbar med barn och ungdomar. Utbildningsdagar innehålller viktig information och konkreta verktyg för att skapa inlärningsmiljöer och att lära  barnen motoriska färdigheter med motiverande metoder.

Vi har haft äran att vara med i flera Skolan i Rörelse -projekter i Finland under de senaste åren. Visst tar du också kontakt då du söker lösningar för en aktiv skola eller för andra offentliga utrymmen! Vi jobbar i hela Norden. Vi hjälper gärna till att planera utrymmet och väljer just den bästa lösningen till ert  projekt.

Med vänliga hälsningar,

Christina

christina@gymi.fi / +358 45 3245 888

  • Vid intresse för återförsäljning kontakta: christina@gymi.fi eller shop@gymi.fi